GymShop

GymShop

Magnesiumleverancier

Nederlands NL Français FR English EN Deutsch DE Español ES Русский RU

Origineel in het Nederlands

Algemene voorwaarden

Overzicht van de de algemene voorwaarden van onze webshop

Wij willen graag duidelijk in onze handelingen, waarom vinden wij het nodig om bepaalde regels vast te leggen. Hieronder een overzicht van de algemene voorwaarden van onze de samenwerking met onze klanten.

Artikel 1: Definities

Website: digitale informatie over GymShop en het assortiment aangeboden door GymShop op het url: https://gymshop.be.
Product: dit zijn de goederen die te koop aangeboden worden op de website van GymShop.
Klant: is de persoon die wenst om één of meerdere producten bij GymShop aan te kopen.
Koper: is de persoon die een bestelling bij GymShop plaatst en een betaling van de goederen uitvoert
Afhandeling: manier waarop de transactie van goederen en geld plaatsvindt tussen de klant en GymShop.

Artikel 2: Prijsindicatie

Alle vermelde prijzen op de website van GymShop zijn uitgedrukt in € / euro, inclusief de wettelijke BTW-tarief en exclusief de verzendingskosten.

Artikel 3: Kortingen

Alle vermelde kortignen op de website zijn enkel informatief en enkel van toepassing indien vermeld op de offerte.

Artikel 4: Offerte

De klant kan geen rechtstreekse bestelling plaatsen via de website, wel een offerte aanvraag doen. De klant dient bij zijn aanvraag zijn contactgegevens, de gewenste producten en type afhandeling te melden. GymShop zal een aangepaste offerte aanleveren. Een offerte bestaat uit de volgende belangrijke informatievelden:

Offerte nummer (unieke referentie)
Offertedatum
Naam en adres van de klant
Overzicht van de gewenste producten met productbeschrijvingen, aantallen, eenheidsprijzen, eventuele kortingen en subtotalen.
Eventuele verzend-/leveringskosten
Het totaalbedrag
Klant kan aan de hand van de aangeleverde offerte overgaan tot bestellen van goederen.

Artikel 5: Bestelling

De klant kan aan de hand van de aangeleverde offerte overgaan tot het plaatsen van de bestelling. Dit gebeurt door schriftelijk (per email) zicht akkoord te verklaren aan het voorstel in de offerte en eventueel (afhenkelijk van keuze afhandeling) een vooruitbetaling doen van het totaalbedrag.

Artikel 6: Koop

Eens GymShop de betaling ontvangen heeft voor de goederen en eventuele verzendkosten wordt de koop definitief beschouwd.

Artikel 7: Betaling

Afhankelijk van de afhandelingsmethode kan de betaling gebeuren op de bankrekening: BEXX XXXX XXXX XX of in contacten. Het is niet mogelijk om bij betaling ter plaatse anders af te rekenen dan in contanten.

Artikel 8: Afhandeling

De klant kan zelf bepalen hoe de afhandeling dienst te gebeuren. Er zijn 4 opties mogelijk:

  • De goederen worden door de klant zelf afgehaald na een vooruitbetaling.
  • De goederen worden door de klant zelf afgehaald en ter plaatse afgerekend in contanten.
  • De goederen worden geleverd na een vooruitbetaling.
  • De goederen worden geleverd en ter plaatse afgerekend in contanten.

Artikel 9: Levering

De goederen kunnen op verschillende manieren bezorgd worden.
Voor goederen die vooruitbetaald zijn kan de koper kiezen om ze via Kiala of Bpost te laten leveren.
Bij zendingen waarbij GymShop de kosten draagt, zal GymShop zelf kiezen op welke manier de levering zal gebeuren: via Kiala, Bpost of een koerier.

Artikel 10: Terugname

Terugname of omruiling van aangekochte producten is niet mogelijk, uitgezonderd door fabricagefouten. Melding ervan dient schriftelijk te gebeuren binnen 15 kalenderdagen na de levering van de goederen.

Artikel 11: Garantie

GymShop garandeert de kwaliteit van de geleverde producten, zoals deze zijn weergegeven in de CE productinformatie van de fabrikant. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek dat te wijten is aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid van de koper. In geval van een probleem, vragen over de producten of het onderhoud ervan, kan de koper contact opnemen met GymShop.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten. De door de koper vermelde adresgegevens houden voor hem een verbintenis in: in geval van vergissing in deze gegevens kan GymShop niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin GymShop zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren. GymShop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het naleven van de leveringstermijn door Kiala, Bpost of de koerier. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Artikel 13: Betwistingen

De koper moet de eventuele klachten binnen de termijn van 15 kalenderdagen na de levering van de producten melden aan GymShop. In geval van juridische betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Artikel 14: Gegevensbeheer

De persoonlijke gegevens van de koper worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden het opvolgen van de bestellingen, maar ook voor andere commerciële doeleinden. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met GymShop contractueel verbonden ondernemingen.